Iriscopie

Met iriscopie zal er met een duiding iemands gesteldheid waargenomen worden.

Aangeboren, sterke en of zwakke organen worden hierdoor duidelijk. Belasting van een orgaan kan chronisch zijn, maar net zo goed een acute ontsteking is zichtbaar.

Deze duiding kan nodig zijn om gerichter te kunnen werken. Zaken zoals kanker zijn echter niet zichtbaar en diagnose stellen is bij iriscopie niet de bedoeling.

Met iriscopie gaat men kijken of men vatbaarder is voor bepaalde aandoeningen en of hier het orgaan reeds belast is. Met een irismicroscoop kan men dan zien of de iris bepaalde kleur of structuurveranderingen vertoont. Nadien kan men besluiten of het orgaan in licht of sterk belast is.

Wanneer men dit weet kan de patiënt zijn gezondheid in het oog houden en verbeteren door bv voeding aan te passen, stress en andere klachten tijdig aan te pakken.

Iriscopie is geen vervanging van de reguliere geneeskunde !